QUE HÀN CON BÁO

Thương hiệu :

Liên hệ

 
·         THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 
Ký hiệu
Chiều dài ( L)
Đường kính (D)
Số cây/kg
N20
20 ± 0,75
1,20 ± 0,05
≥ 4500
N30
30 ± 1,0
2,00 ± 0,05
1300 - 1310
N40
40 ± 1,0
2,20 ± 0,05
810 - 820
N50
50 ± 1,0
2,70 ± 0,05
430 - 440
N60
60 ± 1,2
3,00 ± 0,05
290 - 305
N70
70 ± 1,2
3,35 ± 0,05
200 - 205
N80
80 ± 1,2
3,70 ± 0,05
145 - 150
N100
100 ± 1,2
3,70 ± 0,05
92 - 95
N120
120 ± 1,5
4,40 ± 0,05
67 - 70

 
  ·         QUY CÁCH
 
STT
Quy cách
Túi trong
Bao ngoài
Số túi trong bao lớn
1
N20, N30, N40, N50, N60, N70, N80, N100, N120
5kg
25kg
5
50kg
10