Đá cắt con ngựa trắng

Thương hiệu :

Liên hệ

Công dụng: Chủ yếu dùng để mài tròn trong, tròn  ngoài, mài phẳng, mài vô tâm, mài dụng cụ, mài ren và các máy mài quay tay.