Đá mài, đá cắt con ngựa

Thương hiệu :

Liên hệ

Công dụng: Dùng để mài phá bề mặt dụng cụ, tẩy bavia mối hàn, vật đúc.