Đá cắt đá mài Con ngựa

ĐÁ CẮT ĐÁ MÀI NGỰA TRĂNG

ĐÁ CẮT ĐÁ MÀI NGỰA TRĂNG

Liên hệ

CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC TIN DÙNG

Đá mài - CON NGỰA

Đá mài - CON NGỰA

Liên hệ

CHẤT LƯỢNG ĐÃ ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH.

Đá mài con ngựa

Đá mài con ngựa

Liên hệ

Công dụng: Chủ yếu dùng để mài tròn trong, tròn ngoài, mài phẳng, mài vô tâm, mài dụng cụ, mài ren và dùng cho các loại máy mài quay tay. ...

Đá mài bavia - V11a

Đá mài bavia - V11a

Liên hệ

Công dụng: Dùng để mài phá bề mặt dụng cụ, tẩy bavia mối hàn, vật đúc. ...

Đá con ngựa

Đá con ngựa

Liên hệ

Công dụng: Mài phẳng, mài sắc, mài bóng kim loại. ...

Đá cắt con ngựa trắng

Đá cắt con ngựa trắng

Liên hệ

Công dụng: Chủ yếu dùng để mài tròn trong, tròn ngoài, mài phẳng, mài vô tâm, mài dụng cụ, mài ren và các máy mài quay tay....

Đá cắt 100 -125-150-180-355-400

Đá cắt 100 -125-150-180-355-400

Liên hệ

Công dụng: Đá cắt 100 - V11 dùng để cắt xẻ dụng cụ vật liệu kim loại và phi kim. ...

Đá mài, đá cắt con ngựa

Đá mài, đá cắt con ngựa

Liên hệ

Công dụng: Dùng để mài phá bề mặt dụng cụ, tẩy bavia mối hàn, vật đúc. ...

Đá MÀI, CẮT CON NGỰA

Đá MÀI, CẮT CON NGỰA

Liên hệ

CHẤT LƯỢNG TIN DÙNG