Đá cắt 100 -125-150-180-355-400

Thương hiệu :

Liên hệ

Công dụng: Đá cắt 100 - V11 dùng để cắt xẻ dụng cụ vật liệu kim loại và phi kim.